Logon

Photo

Mirror Exercise, 2011. Mirror, digital print, stickers, 49,5 x 61,5 cm


Photo

Impact-test 1, 2011. Graphite on paper, 7,5 x 26 cm


Photo

Impact-test 2, 2011. Graphite on paper, 37,5 x 26 cm


Photo

Plastiline song, 2011. Graphite on paper, 50 x 63 cm


Photo

Canon, 2011. Graphite on paper, 75 x 105 cm


Photo

Holes, 2011. Graphite on paper, mirror foil, 37,5 x 52,5 cm

Photo

Cut, 2010. Graphite on paper, 37,5 x 26 cm

Photo

forces, 2011. Graphite on paper, 54,75x73


Photo

Reflex Figure, 2011. Graphite on paper, 26 x 37,5 cm


Photo

Burninglines, 2011. Graphite on paper, 37,5 x 26 cm


Photo

Stand, 2011. Graphite on paper, 37,5 x 26 cm


Photo

Bone block, 2011. Graphite on paper, 52,5 x 65 cm

Photo

laetitia gendre